5 min lästid : 10 februari 2021

Digitalisering avgörande för cirkulär ekonomi

Konsumtionsmönster och förutsättningar har förändrats kraftigt. När vi anpassar affärsmodeller och optimerar resursanvändning är digitaliseringen en kritisk faktor, men att ta de första stegen kan kännas svårt. Få inspiration från några företag som redan inlett resan.

– På 1950- och 1960-talen var ”Swedish Quality” ett begrepp världen över. Låt oss mynta uttrycket ”Swedish Sustainability” som det begrepp som Sverige som land och industri står för. Sverige är ett litet land, men kan fungera som ett föredöme för hur man ställer om samhälle och industri för att nå såväl koldioxidneutralitet som en hållbar industri, säger Peter Isberg, Digital Lead and Business Development på ABB.

 

Cirkulära och tjänstebaserade koncept ger möjlighet att öka kundbasen

Att Sverige ligger långt framme i digitaliseringen innebär stora möjligheter för svenska företag att tidigt se vart utvecklingen är på väg. Det ger också möjlighet att inta en tätposition när det gäller att utveckla produkter, tjänster och erbjudanden. Detta ger stora affärsmöjligheter globalt.

 

– Digitalisering är en förutsättning för cirkulär ekonomi, eftersom den gör det möjligt att omvandla produkter till tjänster. Cirkulära och tjänstebaserade koncept ger oss också en möjlighet att öka vår kundbas, även om vi producerar färre maskiner, säger Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör på Husqvarna.

Cirkulärt måste alltid vara mer bekvämt än linjärt.
Emanuel Badehi Kullander Foto: Omocom
Emanuel Badehi Kullander Foto: Omocom

Försäkringsföretaget Omocom erbjuder digitala försäkringar. Bland annat är det Omocoms försäkring som ingår när privatpersoner via tjänsten Hygglo hyr ett campingtält eller en jordfräs i stället för att köpa.

 

Omocom står även bakom försäkringen kopplat till cykelreparationstjänsten Mioo. Den som använder Mioo betalar en avgift varje månad vilket ger möjlighet att få till exempel sin punktering lagad, oavsett var det händer, det är bara att låsa fast cykeln så ser Mioo till att en reparatör kommer dit. Genom regelbunden service ökar nyttjandegraden och livslängden på cykeln. I anslutning till detta ger Omocoms tjänst kunden ett extra skydd mot stöld.

 

– Hela syftet med företaget är att främja en cirkulär ekonomi och att hålla produkter i användning, säger Emanuel Badehi Kullander, som var med och grundade Omocom 2017.

 

Kundservice och bekvämlighet är nyckeln

Omocoms affärsidé förutsätter en långt gången digitalisering, men för att ett skifte från en linjär till en cirkulär ekonomi ska ske behövs mer.

 

– Kundservice och bekvämlighet är nyckeln, cirkulärt måste alltid vara mer bekvämt än linjärt. Då kan man behöva väva in tjänster som gör erbjudandet mer attraktivt, vilket skapar förutsättningar för en helt ny typ affärsverksamhet och konsumtion som är mer hållbar. Till exempel att du bara låser fast cykeln där du är, får ett försäkringsskydd och sedan ett besked när reparationen är klar – hur smidigt som helst, säger Emanuel Badehi Kullander.

Uppkopplingen ökar kundernas lönsamhet och skapar ett klimatsmart transportsystem.

Husqvarna driver ett intensivt innovationsarbete, som till stor del handlar om att genom digitalisering hitta nya affärsmodeller. Sedan flera år driver Husqvarna delningsprojektet Tools For You, som innebär att kunder kan hyra trädgårdsmaskiner i stället för att köpa egna.

 

Minskar produkternas miljöavtryck

Men innovationsarbetet handlar också om att hitta nya sätt att effektivisera användningen av företagets produkter och minska deras miljöavtryck. Ett exempel på det är molntjänsten Husqvarna Fleet Services, som innehåller en koldioxidkalkylator som hjälper företag och kommuner inom park- och grönyteskötsel att beräkna hur mycket koldioxid maskinparken släpper ut.

 

– Detta ger användaren ett bra underlag för att fatta bättre beslut, säger Jonas Willaredt på Husqvarna.

 

Erbjuder högsta möjliga produktivitet

Scania har i dag ungefär en halv miljon uppkopplade fordon runt om i världen.

 

– En fördel med uppkopplingen är att vi har tillgång till data för att potentiellt skräddarsy vad ett specifikt fordon behöver för underhåll. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder högsta möjliga produktivitet och att värdet på deras fordon ska hållas uppe så länge som möjligt. Det möjliggör även feedback kring hur kunderna kan sänka sin bränsleförbrukning. Det både ökar kundernas lönsamhet och skapar även ett mer effektivt och klimatsmart transportsystem, säger Paulina Edblad Granholm, Senior Business Development Manager.

I våra mål räknar vi även in det våra kunder ska åstadkomma i utsläppsminskningar.

Sedan våren 2020 har Scania antagit vetenskapligt baserade klimatmål som handlar om hur företaget ska minska utsläppen både från sina produktionsanläggningar och från produkterna när de används ute hos kunderna.

 

– Att vi i våra mål även räknar in det våra kunder ska åstadkomma i utsläppsminskningar i samarbete med oss är nytt i branschen och ett steg i resan där vi vill göra allt vi kan för att åstadkomma ett hållbart transportsystem, säger Paulina Edblad Granholm.

 

Så kan oplanerade driftstopp undvikas

En liknande utveckling beskriver ABB, där sensorer på motorer och drivsystem gör det möjligt att övervaka status på företagens utrustning, begynnande fel och energikonsumtion. Det gör det möjligt att minska riskerna för kunden. Genom att byta ut äldre, mindre energieffektiva produkter i tid minskas även miljöpåverkan och gamla produkter tas bort från marknaden och lämnas till materialåtervinning.

 

– Det är närmast omöjligt för användaren i dag att veta hur våra elmotorer används, vilken energiförbrukning den har och när det är tid att byta ut den för att minska miljöbelastningen. Digitaliseringen löser detta. Övervakning genom uppkopplade sensorer gör att vi kan undvika oplanerade driftstopp. När man undviker driftstopp krävs färre utryckningar med reservdelar eller nya motorer vilket spar både tid och resurser, säger Peter Isberg på ABB.

Vi behöver hitta lösningar och modeller för hur vi inte förlorar kontroll över produktens livscykel.

Ericsson är ett bolag som levererar infrastruktur för digitalisering och arbetar för att skapa den grund som behövs för att kunna utveckla de lösningar som krävs för morgondagens hållbara samhälle. Bolaget anser att 5G och ökad digitalisering är avgörande i transformationen till klimatneutralitet för att kunna utveckla de nya lösningar och affärsmodeller som krävs för ökad resurseffektivitet.

 

Den största vinsten kommer av att hjälpa andra

– Hela vår produktportfölj är egentligen skapad för att möjliggöra cirkulära lösningar, där produkter blir uppkopplade, ges en lång livstid, är digitalt uppgraderbara och kan återanvändas på en rad olika marknader. Vi behöver bara utveckla affärsmodellerna och i viss mån hur produkterna designas och tillverkas för att modellen ska bli effektiv, säger Daniel Paska, som är Technology for Good Program Director på Ericsson.

 

– Vi behöver hitta lösningar och modeller för hur vi, som är legalt ansvariga för att sätta produkten på marknaden, inte förlorar kontroll över produktens livscykel, säger Daniel Paska på Ericsson. Den stora vinsten är dock hur vi som infrastrukturleverantör kan hjälpa andra industrier att bli mer effektiva och hållbara genom telekom i allmänhet och 5G i synnerhet.

 

Vill du läsa mer om cirkularitet? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Digitaliserade affärsmodeller för cirkulära materialflöden".

Daniel Paska Foto: Ericsson
Daniel Paska Foto: Ericsson
Publicerad 10 februari 2021

Text

Mattias Areskog

Foto

Erik Thor