4 min lästid : 10 mars 2021

Hur ser tjänsteresandet ut efter corona?

Affärsresor har länge varit ett sätt att hålla kontakt med kunder och medarbetare i andra städer och länder, ett beteende som pandemin kraftigt förändrat. Men hur blir det efter corona? Vi har frågat tre teknikföretag hur de ser på tjänsteresor i framtiden.

John Skantze Foto: Hydropress Huber
John Skantze Foto: Hydropress Huber

Hydropress Huber i Lindome tillhör en global koncern med verksamhet i mer än 60 länder och utvecklar teknik och utrustning för kommunal och industriell vattenbehandling och rening av avloppsvatten. I den svenska verksamheten arbetar drygt 30 personer.

 

Hur mycket reste ni innan pandemin?

– Säljarna hade 3-4 resdagar och serviceteknikerna 4-5 resdagar medan övrig personal reste 0-2 dagar per vecka, berättar företagets vd John Skantze.

 

Han tror inte att företagets personal framöver kommer att resa i samma utsträckning.

 

– Säljarna kommer troligen resa lite mindre, beroende på hur de som personer är bekväma med och har anammat nya säljkanaler. Vissa säljare trivs bra i digitala format och att till exempel synas i webbinarier, medan andra trivs bäst i det fysiska mötet.

Möten i tidiga skeden som tidigare innebar att man exempelvis tog en dagstripp till Stockholm för att presentera en lösning kommer troligen att ersättas av digitala möten.

 

– Övrig personal kommer nog att resa lite mindre eftersom man har fått upp rutiner för att genomföra byggmöten elektroniskt. Just bygg- och projektmöten på siter har av tradition varit långdragna och fysiska, och där ser vi en stor omställning.

 

Däremot förutspår han att serviceteknikerna kommer att resa i samma omfattning som tidigare eftersom de gör jobb på olika installationer ute hos kunderna.

 

Hur blir det med mässor och konferenser?

– Det är osäkert. Visst är det trevligt att träffas och lyssna på en föreläsning eller vara på en konferens. Men jag tror att många har fått smak på, och värdesätter det högre, att vara hemma mer på sin fritid istället för ”hotellrumsdöden”.  Många kommer nog att försöka vara med elektroniskt istället i den mån det erbjuds.

 

Effektivitetsskäl är den drivande kraften bakom förändringen.

 

– Som en följdeffekt av det kommer vi också att sänka kostnader och få en positiv klimateffekt. Många har fått upp ögonen för att livspusslet blir enklare om man är hemma mer och de facto mindre tröttande. Jag gissar att vi totalt sett kommer se en 30-40-procentig minskning av resor som rör ”sälj och relations” resor, säger John Skantze.

Digitala mötesverktyg har med framgång ersatt många av våra tidigare resebehov.

Volvo Cars, med huvudkontor i Göteborg, utvecklar och tillverkar personbilar. Företaget har ca 43 000 medarbetare utspridda över hela världen och produktion i Sverige, Belgien, Kina och USA.

 

– Eftersom vi har produktion i många regioner och länder världen över är det normalt många resor däremellan. Under de senaste åren har vi fokuserat på vårt ekologiska fotavtryck i produktion och processer globalt. Tittar man på hela koncernen så köptes ca 50 000 flygbiljetter under 2019, ett antal som minskade med mer än 80 procent under 2020, berättar Lisa Arvidsson, som är Global Travel & Expense Manager på Volvo Cars.

 

Hur ser ni på affärsresor post-corona?

– När det gäller affärsresor så påverkas vi av att hela resebranschen förändras och av att regeringar har sina egna sätt att begränsa affärsresor. Vi är fortfarande inne i pandemin och våra affärsresor påverkas av externa aspekter som anger riktningen för alternativen. Beroende på en rad faktorer som land, transportmedel och nationalitet kan möjligheten att faktiskt resa alls förändras på ad hoc-basis.

 

Lisa Arvidsson konstaterar att ingen idag med säkerhet kan förutse hur affärsresor kommer att se ut de kommande åren och/eller vilka leverantörer som kommer att överleva.

 

 – Vi har alltid tittat på syftet med affärsresor och bett verksamheten att bara resa om det behövs och med totalkostnaden i beaktande. På grund av pandemin ser vi redan nu en synergieffekt i medarbetares tankesätt när det gäller beslut om att resa eller inte. Detta tankesätt är sannolikt här för att stanna. Digitala mötesverktyg har med framgång ersatt många av våra tidigare resebehov.

 

– Parallellt arbetar vi inom den globala rese- och utgiftsverksamheten tillsammans med hållbarhetsteamet för att ansluta verksamheten till företagets hållbarhetsmål. Detta kommer ytterligare att påverka mängden och typen av affärsresor, liksom tjänsteleverantörer i framtiden. Affärsbehovet för kritiska affärsresor kommer dock att avgöra vilka resor som görs, till exempel räknar jag med att resor kopplade till tester av våra bilar och produktionsrelaterade affärsresor förblir lika viktiga framöver, säger Lisa Arvidsson.

Kundkontakterna är det vi kommer att prioritera.

Nord-Lock Group är en världsledande producent av skruvsäkringslösningar med 600 anställda i 25 länder och huvudkontor i Malmö och med global produktion i Mattmar, Jämtland.

 

Eftersom företaget är internationellt var det också många i verksamheten som före pandemin reste över hela världen, berättar Anette Gréen, Global HR director.

 

– Vi i koncernledningen gjorde minst tre-fyra långresor var årligen och även många säljare och produktspecialister gjorde flera sådana resor per år. Vi har en ganska omfattande försäljningsverksamhet i Asien och Stillahavsregionen dit flera reste regelbundet och IT-avdelningen for över hela världen för att implementera affärssystem och nätverk.

Anette Gréen Foto: Nord-Lock Group
Anette Gréen Foto: Nord-Lock Group

Kommer ni att resa lika mycket post-corona?
– Absolut inte! Vi har upptäckt att till och med implementation av affärssystem som normalt krävde fem-sju resor kommer att kunna göras med två-tre resor. Det betyder att dessa resor sannolikt minskar med hälften. Många interna möten kommer troligen att ske virtuellt för att spara både tid och pengar och vi kommer troligen ibland att kunna korta ner resor, kick-off och liknande.

 

– Däremot behöver ledningen visa sig ute i verksamheten och säljarna behöver träffa kunder, så dessa resor kommer vi fortsätta göra. Kundkontakterna är det vi kommer att prioritera.

 

Men även kunderna har upptäckt att de inte alltid vill ha så många fysiska möten.

 

– De digitala verktygen blir allt bättre och allt viktigare i kontakterna med kunderna. Det gäller att se till att ligga långt fram i utvecklingen av digitala verktyg och ha en hög datormognad bland personalen. Kreativitet kring hur man skapar digitala säljkampanjer och liknande samt näthandel kommer att vara viktigt framöver, säger Anette Gréen.

Publicerad 10 mars 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor