3 min lästid : 20 januari 2021

Kompetensutveckling: Detta har vi lärt oss i krisen

2020 var året då vi tvingades till dyrköpta men viktiga lärdomar. Om hur vi hanterar blixtsnabb förändring, ställer om för att möta nya behov och utbildar oss för att hänga med i utvecklingen. Scania och RISE delar här med sig av sina erfarenheter och spanar in i framtiden.

Pernilla Wikforss är HR-specialist på det statliga forskningsinstitutet RISE som hjälper företag och offentlig sektor att förädla idéer till lösningar som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 

Vilka lärdomar från 2020 tar ni med in i 2021?

– 2020 var ett extremt utmanande år för oss på RISE, precis som för så många andra organisationer. Vi har lärt oss massor, till exempel att vi har en god förmåga att hantera komplex och snabb förändring. Bland annat spelade vi en central roll genom att stötta skolan vid övergången till hemundervisning i projektet Skola Hemma, säger Pernilla Wikforss.

 

– En förmåga till kontinuerlig förändring har alltid varit central, men takten kommer bara att öka och framtiden kommer att kräva ännu mer av oss när det gäller hur vi hanterar snabba och komplexa förändringar. Förmågan att samarbeta, kommunicera och kontinuerligt lära nytt kommer här att vara kritiska förmågor för alla som jobbar på RISE, och vi kommer fortsätta stärka våra ledares förmåga att leda med hjälp av vårt syfte och vår vision, uppmuntra experimenterande och lärande samt skapa förutsättningar för våra team att lyckas.

 

Vilken är den viktigaste kompetensfrågan för er framöver?

– Under 2021 fokuserar vi på att tillsammans med våra partners och kunder bygga kompetens och generera innovation inom flertal samhällskritiska områden såsom bioekonomi, cirkulär omställning, fossilfria lösningar av olika slag, artificiell intelligens och cybersäkerhet samt lösningar för ett robust och flexibelt energisystem.

 

Vilket teknikområde är mest spännande ur ett kompetensperspektiv?

– Som Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner måste vi klara att spana långt in i framtiden, så att vi kan förutse näringslivets och samhällets framtida behov. Samtidigt måste vi också vara beredda att svänga om, så att kompetens och resurser kontinuerligt omfördelas till de forskningsområden som ger störst långsiktig nytta. De områden som är viktiga för industrin och näringslivet i dag kan snabbt ersättas av nya i takt med att nya teknologier växer fram och andra förändringar sker i omvärlden. Bland de teknikområden som vi fokuserar på under 2021 finns datahantering, artificiell intelligens, medicinteknik, cybersäkerhet och nanoteknik, säger Pernilla Wikforss.

Många sanningar har kullkastats under året, men vi har klarat krisen trots stora påfrestningar.
Anna Eide Jensen Foto: Scania
Anna Eide Jensen Foto: Scania

Anna Eide-Jensen är HR Business Development Manager på fordonstillverkaren Scania. Vi har tidigare berättat här i magasin t: att Scania vill komma ut ur coronakrisen som ett delvis nytt bolag med målet att driva och leda skiftet mot hållbara transportlösningar. Vägen dit kantas av kompetensutveckling. 

 

Vilka lärdomar från 2020 tar ni med in i 2021?

– Vi som företag är duktiga på att ställa om och leverera när det väl gäller. Många sanningar har kullkastats under året, men vi har klarat krisen trots stora påfrestningar. Inom lärande har vi lärt oss mycket om att använda digitala verktyg och format på ett effektivt sätt. Nu gäller det att hålla i den utvecklingen framåt, säger Anna Eide-Jensen.

 

Vilken är den viktigaste kompetensfrågan för er framöver?

– Covid-19 har accelererat många stora förändringar i vår omvärld. Att hänga med i hur landskapet för kompetensomställning utvecklas är en av våra viktigaste frågor för oss i år. Det har under 2020 uppstått många nya initiativ i form av utbildningar, sättet de tillgängliggörs på, nya finansieringsmodeller, nya konstellationer i partnerskap. Denna utveckling fortsätter in i 2021. Vi behöver hitta vår väg i landskapet.

 

Vilket teknikområde är mest spännande ur ett kompetensperspektiv?

– Hållbarhetsområdet är spännande och intressant ur ett brett perspektiv. Det påverkar och driver utvecklingen av våra affärsmodeller, produkt- och tjänsteutveckling. I nästa steg kopplar det till teknologierna som till exempel elektrifiering som är en viktig omställning just nu, säger Anna Eide-Jensen.

Publicerad 20 januari 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad