3 min lästid : 08 februari 2023

Kartläggning: Låg tillgång till 5G bland teknikföretagen

Utbyggnaden av 5G-näten går alldeles för långsamt, menar Teknikföretagens digitaliseringsexpert Patrik Sandgren. Dessutom visar en ny kartläggning att inte ens tio procent av Teknikföretagens medlemsföretag har tillgång till 5G. Och variationen är stor beroende på var i landet man verkar.

Digitaliseringen blir allt viktigare för den svenska konkurrenskraften. Inom teknikindustrin sker det i dag en enorm utveckling med bland annat avancerad sensorteknik och automatisering. Samtidigt kopplas allt fler personer, maskiner och processer upp mot näten.

 

Patrik Sandgren, digitaliseringsansvarig på Teknikföretagen, säger att det krävs pålitligt och högpresterande bredband för att möta den högre trafikvolymen. Han lyfter fram utbyggnaden av 5G-näten, vilket är den senaste generationen av mobila bredband, som en nödvändighet.

 

– 5G är viktigt för industrin. Det erbjuder en större kapacitet, tillförlitlighet och säkerhet. Det i sin tur ger bland annat möjligheter att analysera data i realtid och öka utbytet av information mellan maskiner.

 

Trots det stora behovet av utbyggd 5G-nät ligger Sverige efter i utvecklingen. I en tidigare artikel i Magasin t: konstaterades det att 5G-täckningen i befolkade områden knappt når upp till 20 procent i Sverige, medan EU-snittet ligger på 66 procent. Bara Ungern och Slovakien har en lägre 5G-täckning.

 

– Detta är särskilt frustrerande med tanke på att Sverige har varit ett föregångsland när det kommer till digital infrastruktur. En stor del av 5G-tekniken utvecklades här, berättar Patrik Sandgren.

 

Skillnader mellan regionerna

 

I dagsläget har regeringen en målsättning om att företag i Sverige ska ha tillgång till riktigt snabbt bredband senast 2025. Grundnivån för det som klassas som ”snabbt” bredband är 30 Mbit/s. Målsättningen är dock långt högre hastigheter – 1 000 Mbit/s som huvudregel eller 100 Mbit/s för geografiskt avlägsna platser.

Patrik Sandgren. Foto: Viktor Fremling.
Patrik Sandgren. Foto: Viktor Fremling.

Patrik Sandgren säger att Sverige inte ligger i närheten av detta i dag vad gäller mobil uppkoppling. Bland annat visar en ny kartläggning från Teknikföretagen att företag i stora delar av Sverige befinner sig i ”radioskugga” vad gäller trådlöst bredband med riktigt höga hastigheter. Detta har man kunnat konstatera genom att inhämta data från Post- och Telestyrelsen (PTS) och sedan matcha den mot geografisk position för Teknikföretagens medlemmar.

 

– Teknikföretagens cirka 4 300 medlemmar representerar i stor utsträckning teknikindustrin i Sverige och finns spridda i stora delar av landet, förklarar Patrik Sandgren.

 

Sammanställningen visade att nästan alla medlemsföretag – över 90 procent – kan få tillgång till de digitala bastjänsterna via mobilt bredband på minst 30 Mbit/s.

Tittar man däremot på hur stor andel som kan få en hastighet på minst 100 Mbit/s via trådlös anslutning, såsom via 5G, blir siffrorna dystra – där är det inte ens tio procent av det totala antalet medlemmar som uppnår det.

 

– Totalbilden är dyster, men det ser lite olika ut från region till region. Bäst är det i Norrbotten, med en täckning på 18 procent, och i Västra Götaland, med en tillgång på 15 procent. För en del regioner, som Halland, Västerbotten och Västmanland, saknas tillgång till trådlös höghastighetsanslutning i princip helt.

 

Flera förslag på lösningar

 

Att 5G-utbyggnaden är så eftersatt i Sverige är ett problem, menar Patrik Sandgren, eftersom många av dagens digitala tjänster kräver höga hastigheter. Och utifrån ett resiliensperspektiv är det bra om företagen har möjlighet att kunna välja både trådbunden och trådlös bredbandstillgång.

 

Det krävs ett arbete på flera fronter för att bygga ut 5G-näten och se till att tillgången till uppkoppling är god över hela landet, tillägger han. Bland annat måste kunskapen om nyttan med 5G öka bland beslutsfattarna inom digital infrastruktur och investeringar underlättas.

 

– Möjligheterna att inrätta stödprogram för att främja utbyggnad av 5G på platser där kommersiella aktörer inte kan göra det bör också utredas. EU-kommissionen har presenterat regler som öppnar för medlemsstater att ge ekonomiskt stöd för utbyggnad av mobilnät.

 

– Offentliga myndigheter som Svenska Kraftnät och Trafikverket bör även få i uppdrag att stödja utbyggnaden av såväl trådbundet som trådlöst bredband.

 

Något annat som Patrik Sandgren föreslår är att frigöra spektrum för att använda det till 5G. Ytterligare åtgärder är att starta projekt för utveckling, test och demonstration.

 

– En förstärkning av budgeten för privat-offentliga initiativ som exempelvis innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering skulle öppna för möjligheter att testa och utveckla 5G.

 

Sist men inte minst påpekar han att Sverige måste ta tillbaka ambitionen om att vara pionjärland inom utvecklingen av mobil bredbandsteknik.

– För att bli ett föregångsland inom exempelvis framtidens 6G-teknik räcker det inte med dagens nivå, utan det krävs en upptrappning. Ett bra första steg är att representanter från både näringsliv och offentlig verksamhet samarbetar tillsammans, i gemensamma forum, avslutar Patrik Sandgren.

Publicerad 08 februari 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad