3 min lästid : 08 mars 2023

Ny EU-förordning för maskiner – så här blir den

Sedan många år tillbaka har det funnits ett maskindirektiv som har uppdateras i olika delar och omgångar. I vår ska EU ersätta direktivet med en maskinförordning. Fredrik Hirn, näringspolitisk expert på Teknikföretagen, förklarar de nya reglerna.

Fredrik Hirn, näringspolitisk expert för produktlagstiftning på Teknikföretagen, berättar för Magasin t: att när den nya maskinförordningen väl har antagits börjar standardiseringsarbetet.

 

– Förordningen ska implementeras i alla medlemsländer efter 42 månader från i vår, vilket blir i slutet av 2026. Då gäller den skarpt.

 

En väsentlig förändring som kommer att ske när maskinförordningen ersätter maskindirektivet är att det kommer att bli obligatoriskt med en tredjepartscertifiering för sex produktkategorier.

 

Vilka produktkategorier det handlar om är ännu inte helt definierat på svenska, men exempelvis serviceliftar för fordon ingår i dessa. Det handlar om sådant som betraktas som ”högriskmaskiner” och som behöver höga säkerhetskrav för att inte olyckor ska ske.

 

Nytt med förordningen är att av de sex kategorierna kommer två att handla om maskiner där säkerhetsfunktioner är implementerade med maskininlärning.

 

Maskininlärda säkerhetsfunktioner – eller övergripande AI-styrda säkerhetsfunktioner – är ett ganska nytt område och därför har EU-kommissionen tagit höjd för det, säger Fredrik Hirn.

 

Han fortsätter med att berätta att EU-kommissionen kan besluta om att inkludera ytterligare kategorier om man upptäcker att olycksfall ökar i frekvens inom en viss produktkategori.

 

– Det motsatta kan också ske, att man tar bort krav från produktkategorierna om det inte finns fog för kraven.

 

De flesta kan självdeklarera

 

Fredrik Hirn säger att för de sex kategorierna krävs det en extern part, ett testhus eller liknande, som provar produkterna och utfärdar certifikaten.

Fredrik Hirn. Foto: Viktor Fremling.
Fredrik Hirn. Foto: Viktor Fremling.

– Om man inte tillverkar produkter som tillhör de sex produktområdena kan man välja att självdeklarera. I en självdeklaration deklarerar tillverkaren att produkten klarar kraven i förordningen. En gräsklippare är ett exempel på en produkt som man kan självdeklarera.

 

Men även de företag som inte tillverkar något av de utpekade sex produktkategorierna kan välja att vända sig till ett testhus.

 

– En del gör det för att skapa förtroende hos sina kunder, genom att visa att en tredje part bedömer att man klarar kraven. Även i dag är det många som certifierar sina produkter på det viset, utan att det finns lagkrav på det.

 

En annan stor ändring i och med maskinförordningen är att man till stor del går från pappersdokumentation till digital dokumentation. Där följer man utvecklingen som har skett för elektriska produkter.

– Vissa saker måste finnas med i tryckt form, som till exempel säkerhetsansvisningar och snabbmanual, men allting annat ska finnas digitalt.

 

Fredrik Hirn säger att det ska finnas en möjlighet för företagen att erbjuda pappersinformation till kunder på platser där det finns bristfällig internetkontakt.

 

– Är man ett globalt företag räcker det med att man tar fram pappersdokumentation till en specifik kund om den behöver det. Man anpassar leveransen. Men det är bara i undantagsfall man måste leverera med pappersdokument.

 

Naturligt att AI-funktioner inkluderas

 

Att maskiner med AI-styrda säkerhetsfunktioner ingår bland de produktkategorier där det krävs tredjepartscertifiering i den nya maskinförordningen är ett naturligt steg i och med den tekniska utvecklingen, menar Fredrik Hirn.

 

– Det gäller att inget går snett vid felfall, till exempel om det skulle bli strömavbrott, system som går ned eller liknande.

 

Enligt Fredrik Hirn finns det både positiva och negativa sidor med den kommande maskinförordningen. Det negativa är främst för produkter inom de sex kategorierna, i och med kraven på tredjepartscertifiering. Där kommer processen att ta längre tid och kosta mer, vilket fördröjer produktens marknadsinträde.

 

Han tillägger att ett viktigt faktum är att det görs marknadskontroller från myndigheternas sida.

 

– Det är viktigt för att det ska bli rättvist. Följer man kraven ska man ha en fördel av det och då ska man veta att den som fuskar kan åka dit. Det är viktigt att marknadskontrollen upprätthålls på en hög nivå, avslutar Fredrik Hirn.

 

…………

 

De sex produktkategorierna (på engelska):

 

Än så länge är produktkategorierna där tredjepartcertifiering krävs inte översatta till svenska. Det är en process som kommer att påbörjas efter att förordningen har antagits. Här följer därför en lista på de sex produktkategorierna på engelska.

 

1) Removable mechanical transmission devices including their guards.

 

2) Guards for removable mechanical transmission devices.

 

3) Vehicle servicing lifts.

 

4) Portable cartridge-operated fixing and other impact machinery.

 

5) Safety components with fully or partially self-evolving behaviour using machine learning approaches ensuring safety functions.

 

6) Machinery embedding systems with fully or partially self-evolving behaviour using machine learning approaches ensuring safety functions that have not been placed independently on the market, in respect only to those systems.

Publicerad 08 mars 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Johanna Åkerberg Kassel