3 min lästid : 21 juni 2022

Så blir nya reglerna om inhyrd personal

Från och med oktober ska inhyrd bemanningspersonal som har arbetat en längre tid hos ett kundföretag erbjudas en tillsvidareanställning av företaget. Anton Wemander Grahm, jurist på Teknikföretagen, förklarar hur de nya reglerna kommer att bli.

Den 1 oktober i år kommer reformerna i lagen om anställningsskydd, LAS, samt det nya Huvudavtalet, som gäller för Teknikföretagens medlemmar, att börja gälla.

 

En av ändringarna handlar om inhyrning av personal. Den nya regeln går ut på att den arbetstagare som är anställd på ett bemanningsföretag och som har varit placerad på en och samma driftsenhet hos ett kundföretag ska erbjudas en tillsvidareanställning av det senare. Detta under förutsättning att personen har jobbat hos kundföretaget under sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader.

 

Med driftsenhet menas en arbetsplats inom ett avgränsat område, som exempelvis en fabriksbyggnad.

 

– Det har varit ett krav under en lång tid, framför allt från arbetarfacken, att få till en annan anordning när det gäller inhyrningen av bemanningsanställda, berättar Anton Wemander Grahm, jurist på Teknikföretagen.

– Tanken är att om man är uthyrd till ett kundföretag så ska man inom en viss tid få ett erbjudande om en anställning i kundföretaget, fortsätter han.

 

Om kundföretaget inte kan eller vill erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning ska företaget enligt lagen och Huvudavtalet i stället erbjuda en kompensationsersättning som motsvarar två månadslöner för tjänstemän och tre för arbetare.

 

Erbjudandet om anställning eller kompensationsersättning ska ges senast en månad från det att tidsgränsen har överskridits.

 

Bestämmelsen om anställning av inhyrd personal är en individbaserad rättighet och följer med individen oavsett vilket bemanningsföretag personen är anställd hos. Tiden före den 1 oktober 2022 räknas inte med.

Anton Wemander Grahm. Foto: Teknikföretagen.
Anton Wemander Grahm. Foto: Teknikföretagen.

Göra en översyn

 

Uthyrningslagen gäller dem som är anställda i syfte att hyras ut till kundföretag, för arbete under kundföretagets ledning. Det handlar primärt om anställda på bemanningsföretag.

 

– Inför att ändringarna genomförs kan det vara en bra idé att göra en översyn av bolagets rutiner vid bemanning. Vilka bemanningsanställda och konsulter har företaget? Hur ser avtalen ut?

 

Anton Wemander Grahm säger att om man använder bemanningsanställda i stor utsträckning kan man till exempel också behöva se över sina IT-system så att företaget lättare kan hålla koll på när tvåårsgränsen kickar in.

 

– I vissa fall kan det också vara svårt att avgöra om en person ska anses omfattas av uthyrningslagens tillämpningsområde och därmed av de nya reglerna. Det kan exempelvis röra frågan om en konsult i realiteten ska anses vara bemanningsanställd och därmed omfattas av uthyrningslagen. I dessa fall får man gärna kontakta Teknikföretagen för rådgivning.

 

Ingen uppsägningstid

 

Den arbetstagare som tackar nej till ett jobberbjudande av kundföretaget behöver inte få ett nytt erbjudande och inhyrningen kan fortgå som tidigare. Om personen accepterar jobberbjudandet upphör anställningen med bemanningsföretaget automatiskt, utan någon uppsägningstid.

 

Det kundföretag som bryter mot bestämmelserna, och varken erbjuder arbetstagaren en anställning eller en kompensationsersättning, riskerar allmänt och ekonomiskt skadestånd.

 

Om företaget betalar ut ersättningslön i stället för att erbjuda en jobbanställning ska den baseras på den lön som arbetstagaren får från bemanningsbolaget.

 

Anton Wemander Grahm säger att om ett kundföretag väljer att anställa den inhyrda arbetstagaren måste personen inte nödvändigtvis få samma lön som när den arbetade på bemanningsföretaget.

 

– I normalfallet bör personen hamna i liknande löneläge som anställda på kundföretaget som utför liknande arbete, avslutar han.

 

Mer information och webbinarier om nya arbetsrätten finns på Teknikföretagens Arbetsgivarguide

Publicerad 21 juni 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Emilia Jiménez-Bergmark