8 min lästid : 16 februari 2022

Avancerade drönare ökar hotbilden från antagonister

Det första överljudsbatteriflygplanet och lantbrukare som behöver anlita kvalificerade bildanalytiker. Drönarutvecklingen leder till ökad användning i näringslivet. Men också ett ökat hot från antagonister som lättare kan utmana etablerade samhällen.

– Det behövs ett stort regelverk för drönare på den civila sidan. Men desto mer sårbar blir man från de som arbetar utanför regelverket, säger Tomas Melin, teknologie doktor och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

 

Det handlar om den nu snabba utvecklingen inom drönarområdet. En följd av det som Tomas Melin nämner är att ”etablerade” aktörer, en stat eller ett samhälle som försöker efterleva regler och internationella överenskommelser, kan komma att få allt svårare att försvara sig från angrepp från mindre aktörer.

 

– Det blir mycket lättare att driva en asymmetrisk krigföring. För helt plötsligt har man tillgång till en väldigt avancerad teknik som, om man ska följa säkerhetsreglerna, blir dyr och lite besvärlig att hantera. Men den som struntar i regler kan göra väldigt mycket nu, säger han, beträffande de allt bättre drönarna.

 

Tomas Melin vill inte gå in på alla detaljer kring hur dessa kan utnyttjas av antagonister. Men han nämner att IS i Syrien har använt quadkoptrar, drönare med fyra rotorer, för att bära sprängämnen som släpps.

 

Och den kommande användningen handlar mycket om hur tekniken utvecklas. Enligt Tomas Melin finns det ett antal ”framkanter” när det gäller teknik för drönare. En del handlar om att batterierna blir bättre vilket ger drönarna ökad prestanda när det gäller bland annat flygtid.

 

På motorsidan är de elmotorer som används redan nu ganska bra och håller en verkningsgrad, det vill säga förhållandet mellan nyttiggjord energi och den energi som tillförs motorn, på runt 98 procent. Däremot kommer tekniken att utvecklas mer när det gäller så kallad effektdensitet. Det handlar då om att motorerna kommer att kunna ge fler kilowatt, alltså större effekt, per kilo.

 

Kort och gott: motorerna blir starkare men väger mindre.

 

– Framför allt blir det snabbare och mindre saker. Det är inte orimligt att vi kanske snart ser det första överljudsbatteriflygplanet. Men det kommer att vara litet i så fall.

 

Hur skulle en sådan farkost kunna användas?

– Det är bara fantasin som sätter gränser. Men det är ju vid alla typer av lite längre leveranser som ska ske lite snabbare.

 

Försvars- och säkerhetsmässigt ser Tomas Melin uppenbara tillämpningar inom en rad områden för just detta, både vad beträffar eget försvar och på antagonistsidan. Som exempel nämner han användning som små kryssningsrobotar, det vill säga en styrd robot med en stridsdel. Men även användning som sensorbärare.

 

– Någon kanske säger ”vi behöver ha en videokamera över Gotska Sandön. Nu.” Och ja, då kan man faktiskt få det, säger Tomas Melin.

 

”Kapprustning” i kurragömma

– Elektrooptiska sidan, det som är vanliga bild- eller videokameror, blir bättre. Det drivs mycket av mobiltelefonutvecklingen där de stora drakarna konkurrerar om att göra bättre kameror vilket gagnar drönarbranschen.

 

Tomas Melin beskriver statusen idag som att de flesta så kallade multikoptrar har en kameragimbal – alltså en specifik enhet där kameran är monterad. Där bedöms nästa steg vara att gimbalen försvinner och istället monteras flera kameror ”fritt” på drönaren vilket skulle ge lägre vikt och enklare tillverkning.

 

Vidare säger han att ir-sensorer, alltså detektorer som ofta används för att upptäcka gömda värmealstrare, blir allt bättre.

Likaså multispektrala kameror – alltså elektrooptiska kameror som fotograferar och ger bilder som vi människor kan uppfatta. Men kamerorna har också känslighet för vissa våglängder som ligger både över och under vårt synliga spektrum. Det finns redan nu kameror för jordbruket som kan visa att en specifik markplätt saknar någon typ av substans, eller gödning, med följd att lantbrukaren kan tillföra det som behövs till just den ytan.

 

Multispektrala kameror kan också användas vid sökning efter personer i terräng.

 

– Där är en ir-kamera bra. Men med en multispektral kamera kan man se kläder, även om de är gröna så ser de helt annorlunda ut än växtlighet. Och när sökning sker efter väldigt specifika saker, polisen kanske letar efter mässing, alltså patronhylsor, ute i skogen, då kan de ha en kamera som bara tittar efter de våglängder som mässing reflekterar, säger Tomas Melin.

Och militärt leder det givetvis till användningsområden. Bland annat när det gäller att hitta den aktör som vill uppträda dolt.

 

– Kamouflage blir en mycket svårare uppgift och kamouflaget blir dyrare och dyrare. Det blir en kapprustning.

 

Tomas Melin nämner vidare att aktörer som tullmyndigheter skulle kunna ha användning av tekniken. Istället för att ha en tullstation då bilar rullar på ett fartyg skulle drönare kunna flyga längs en motorväg och filma med en multispektral kamera. Och kanske kunna upptäcka vilken last aktuella fordon har.

 

Och när kommer det här att finnas i praktiken?

– Det som jag nämner om bönderna finns som produkt idag. Och det om övervakning, ja det är i pipen, det kommer att komma.

 

Och enligt Tomas Melin leder det till en påverkan på samhället på ett övergripande sätt. En tydlig utveckling är att det kommer att bli mer information snabbare i alla processflöden.

 

– Då kommer utmaningen att vara att veta vad man ska göra med all den här informationen.

 

Och vad är svaret på det?

– Ja, till en början kommer det att behövas nya yrkesroller. En bondgård behöver använda en bildanalytiker som tittar på flygbilderna över skogen eller jordbruket. Det behöver kanske inte vara bonden själv men en sådan tjänst behöver finnas.

 

En annan utveckling utanför de enskilda luftfartygen kommer att vara den så kallade svärmteknologin. Det innebär att flera luftfarkoster samverkar mot ett gemensamt mål, alltså att något ska göras simultant från olika platser. Det kan handla om att lyssna efter buller eller för att undersöka vindprofiler (vindstyrka på olika höjder), för att veta hur en vindkraftspark ska optimeras.

 

– Till slut kommer allt detta att landa i ett luftrumskoordinerinsgsproblem. För man vill ju inte att drönarna ska krocka med varandra, och framför allt inte med ett bemannat flygplan, säger Tomas Melin.

 

Och här är insikten att det inte kommer att kunna vara flygkontrollen vid Arlanda som ska hålla koll på tusentals drönare över Stockholm. Istället måste det vara en automatisk funktion som sköter det utifrån fastställda regler.

 

Exakt när det här händer är svårt att veta. För även vid sidan av teknikutvecklingen finns en ekonomisk verklighet att beakta.

 

– Det finns ju en konkurrens med markrobotar för du kan ju lika gärna ha en rullande robot som levererar pizza. Och en rullande robot har vissa fördelar. Går den sönder kan den bara stanna. Allt ska också konkurrera med en vanlig marktaxi.

 

Kina bra på teknik – Ryssland tysta om vad de gör

Internationellt är många kinesiska företag bra på tekniken på kretsnivå. Men hittills bedöms den amerikanska försvarsmakten vara den som är bäst på att tillämpa tekniken.

 

– Det händer också mycket i Ryssland men de är betydligt tystare kring vad de faktiskt gör. Men vi vet att de gör saker.

 

Vad gör Ryssland?

– Det man kan förvänta sig, det handlar mycket om sensorsystem, de vill ha in mer och bättre information i beslutskedjan tidigare, säger Tomas Melin.

 

Han säger också att EU försöker skapa ett regelverk kring drönare.

 

– Det är inte perfekt men nu kan aktörer börja ta ställning till en lagstiftning. Om man jämför med flyg i övrigt så måste det finnas ett underhållsprogram och du måste kunna köpa reservdelar på rätt sätt och säkerställa att det finns reservdelar. Det måste finnas testmetoder som är standardiserade för exempelvis batterier.

 

Och det saknas idag?

– Ja, det pågår mycket arbete att få till det men det saknas till stora delar, säger Tomas Melin.

 

När det gäller drönare inom säkerhets- och försvarsområdet är hans bedömning att användningen kommer att öka väsentligt framöver. Han säger också att hittills har det som avses, när det talas om drönare, handlat om fjärrstyrda luftfartyg.

 

– Det är egentligen en människa som styr en robot en bit bort som gör något, en utsträckt arm eller en kikare som kan hållas väldigt högt.

 

– Men till slut slår man in i en etisk gräns när man börjar prata om en hög grad av autonomi. Med vapensystem med hög autonomi är risken att man har ihjäl någon man inte avser ha ihjäl. Och då blir det ett folkrättsbrott och ett etiskt problem. Det är något man måste fundera på om man släpper i väg kontrollen för långt, säger Tomas Melin.

 

”Kan följa upp veckans arbete”

Ett företag som använder drönare i sin verksamhet är Leica Geosystems. Och just i år har bolaget börjat med laserteknik vid mätning av byggnader från drönare. I praktiken handlar det enligt bolaget om att skapa ”en digital tvilling” av det som ska mätas in.

– Vi har precis släppt en UAV (Unmanned Aerial Vehicle) med laserskanner för byggnader, tak och fasader där det är svårt att komma åt, säger Martin Nilsson, produktspecialist på Leica Geosystems.

 

Exempel på byggnader där drönare förenklar inmätning är höga, kulturhistoriska byggnader där det ofta kan vara branta tak. Och därmed svårt att klättra och få en bra bild över hur det ser ut.

 

– Man slipper ta dit stegbilar eller mobilkranar för att komma upp. Med drönare går det att göra säkert. Så det är en arbetsmiljöfråga att slippa utsätta sig för den risken vid dokumentation, säger han.

Resultatet av de här mätningarna används bland annat för att dokumentera skick, planera underhåll och ha koll på takytor och fasader. Vidare säger Martin Nilsson att det nu eftersträvas att gå mot mer autonomi när det gäller drönarens förflyttning. Vid själva mätningen flyger den själv, men ytterligare utveckling är på gång.

 

– Det handlar om mer autonomi så att helikoptern kan skickas över längre sträckor. Så att den flyger själv till den plats som ska dokumenteras, genomför uppdraget där och flyger tillbaka till kontoret.

 

– Då skulle veckans arbete, exempelvis på en byggarbetsplats, kunna följas upp enkelt från platskontoret på fredag eftermiddag.

 

Säkerhetsmässigt ser Martin Nilsson att lasertekniken borde kunna användas för att effektivisera dokumentationsarbetet vid brottsplatser. Likaså när det gäller brandplatser.

 

– Det skulle kunna användas för att se var branden har startat och hur branden spridit sig.

 

Ett problem som är närvarande vid yrkesmässig drönaranvändning just nu är den oklarhet som upplevs när det gäller regelverket.

 

– Spelreglerna för hur vi får flyga över tätbebyggt område är osäkra fortfarande. Det är en stor osäkerhetsfaktor och ett bekymmer kring hur tekniken kan användas, säger Martin Nilsson.

 

Reportaget publiceras i samarbete med SOFF: Säkerhets- och försvarsföretagen.

Publicerad 16 februari 2022

Text:

Olle Nygårds

Illustration:

Anna Fridh