3 min lästid : 22 juni 2021

Faktorerna bakom framtidens hållbara städer

Hos AFRY finns ingenjörer, samhällsplanerare, designers, vattenexperter och en mängd andra kompetenser. De utgår från olika perspektiv, men målet är gemensamt: att skapa framtidens hållbara städer.

Konsultföretaget AFRY identifierade tidigt trenden ”smarta städer”. I början verkade konceptet snarare handla om teknik, än om hur en smart stad kan hjälpa sina invånare. I dag ser Helena Paulsson, Head of Urban Development, något annat.

 

– Jag är glad att man skiftat fokus och i stället pratar om klimatneutralitet och smarta lösningar som hjälper oss att nå dit.

 

AFRY:s kunder är både offentliga och privata, som fastighetsbolag och industrier.

 

– Vi är i grunden ett ingenjörsbolag som utvecklar tekniska lösningar, styrkan är att vi kan fungera som knutpunkt mellan flera aktörer. Vi jobbar både brett och djupt med klimatneutralitet som mål.

 

"Det behövs en sense of urgency, så att vi kan kraftsamla gemensamt"

Lokal närvaro är ett sätt att växa och skapa förtroende. En annan framgångsfaktor är att vara i framkant med experter inom efterfrågade områden.

 

– Vi har god koll på globala trender och är duktiga på att identifiera och förstå kundernas utmaningar.

 

Mötet med Helena Paulsson sker coronasäkert, utomhus. Solen värmer, fåglar kvittrar. Klimathotet känns avlägset. Men hon betonar att det är bråttom. Att få förståelse för det är en utmaning.

 

– Alla är nog medvetna, men klimatkrisen piskar oss inte i ansiktet varje dag. Det behövs en sense of urgency, så att vi kan kraftsamla gemensamt.

Förbättringspotentialen finns i ökat fokus på nordiskt samarbete.

En annan utmaning är interdisciplinärt samspel, och att inte verka i silos – men det finns exempel på motsatsen. Trafikverket köper kontinuerligt upp fordonsdata som mäter vägförhållanden. AFRY erbjuder inte tjänsten eller bilarna. Men när konsulter inom samhällsbyggnad började prata med kolleger hos Volvo visade det sig att bilföretaget har en mekanik som kan samla in data som Trafikverket vill ha.

 

AFRY och Volvo ingick ett partnerskap om att använda friktionsdata från uppkopplade bilar, som bidrar till att förbättra både framkomligheten och säkerheten på vägarna.

 

– Nu kan alla Volvobilar tillverkade efter ett visst år ge en mängd data om vägarna. Och lösningen leder inte till fler bilar i trafiken, de är redan ute.

 

AFRY vill växa. Helena Paulsson ser särskilt ett område där statlig stöttning kan göra nytta: samordning av insatser för fler aktörer, inte minst städer.

 

– Jag ser positivt på initiativet Plusstad med en världsutställning 2030. Det är en serie stadsexpon, där Sverige ska visa upp klimatneutrala och attraktiva boendemiljöer.

 

"Var för sig är länderna ganska små, tillsammans finns en stor kraft"

I dag är Sverige största marknaden, följt av Norden. Helena Paulsson sitter i affärsutvecklingsrådet för Smart City Sweden, med bas i Hammarby Sjöstad, och ser potential längre från hemmaplan.

 

– Det kommer ofta delegationer, många från Kina, som vill titta på svenska lösningar. Det finns ett otroligt intresse för vad vi gör och därigenom stor exportpotential.

 

Helena Paulsson tycker att mycket fungerar bra inom statligt exportfrämjande och ser positivt på att hållbara lösningar börjat ta allt större plats. Förbättringspotentialen finns i ökat fokus på nordiskt samarbete. Det stärker möjligheterna till ett internationellt genomslag.

 

– Var för sig är länderna ganska små, tillsammans finns en stor kraft. Dessutom vet vi att nordiska lösningar, livsstil och design är internationellt efterfrågat.

Alla gynnas om mer än priset får styra.
Helena Paulsson Foto: Daniel Ohlsson
Helena Paulsson Foto: Daniel Ohlsson

Vilken politik vill ni ha för att nå ut?

– Långsiktighet är viktigt. Det gäller att vara uthållig och behålla fokus på flera saker samtidigt, oavsett om det gäller klimatmål, samverkansinitiativ eller annat.

 

Förändringar i regelverk kan också underlätta resan framåt, inte minst i lagen om offentlig upphandling.

 

– Alla gynnas om mer än priset får styra. Vi vill se högre krav på hållbarhet, men också på kompetens. Väg in vem är bäst lämpad för ett uppdrag, så att vi kan nå bästa långsiktiga resultat.

 

Hur ser din hållbara stad ut?

– Trygghet och tillgänglighet är viktigt. Det finns en rörelse som heter 8 80 Cities, som går ut på att skapa städer där både en åttaåring och en 80-åring kan röra sig. Den idén tilltalar mig mycket!

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 22 juni 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel